top of page

29  LISTOPADA

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO

W KRAKOWIE, ul. 29 Listopada (2017-2018)

Autorzy                              arch. A. Kozik  arch. R. Michniewski

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                   1 849 m2

Mieszkania                         32

Lokale                                3

Wysokość                          4 kondygnacji nadziemnych,                                                                            1 podziemna

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page