top of page

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Oferujemy usługi z zakresu:

 - Wykonanie analiz „Fesibility Study” działek przygotowanych pod inwestycje, ocena wykonalności i opłacalności       inwestycji w zakresie dostosowania optymalnych parametrów powierzchni użytkowych, technicznych i powierzchni

garażu

- Opracowanie analiz technicznych „Due Diligence” , ocena zagrożeń

- Uzyskanie warunków przyłączenia,

- Uzyskanie decyzji WZ,

- Uzyskanie decyzji środowiskowej,

- Koordynacja procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

bottom of page