top of page

OPORÓW

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WE WROCŁAWIU, ul. Cesarzowicka (2018-2019)

Autorzy                               arch. R. Michniewski,  arch. A. Kozik

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                   8 000 m2

Mieszkania                         138

Wysokość                          3 kondygnacji nadziemnych,                                                                            1 podziemna

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page