top of page

DROŻYNA

PROJEKT BUDOWLANYBUDYNKU MIESZKALNEGO

 W KRAKOWIE  ul. Drożyna

Autorzy                              arch. R. Michniewski

 

Parametry inwestycji:         

Wysokość                          2 kondygnacji nadziemnych,

                                            1 kondygnacja podziemna                                                            

 

Faza                                      zrealizowano

bottom of page