top of page

PRZYBYSZEWSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO

W KRAKOWIE, ul. Przybyszewskiego (2017-2018)

Autorzy                              arch. A. Kozik  arch. R. Michniewski

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                   19 087 m2

Mieszkania                         346

Wysokość                          8-10 kondygnacji nadziemnych,                                                                      1 podziemna

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page