press to zoom
Tył_1mid
Tył_1mid

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ROGALSKIEGO 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO W KRAKOWIE, ul. Rogalskiego  (2019)

Autorzy                              arch. R. Michniewski, arch. A. Kozik

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                    2 463 m2

Mieszkania                         34

Wysokość                          4 kondygnacji nadziemnych,                                                              1 podziemna

 

Faza                                      w realizacji