top of page

KLINY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY I  WYKONAWCZY ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KRAKOWIE,

ul. Biskupa Małysiaka (2017-2018)

Autorzy                              arch. A. Kozik  arch. R. Michniewski

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                   30 200 m2

Mieszkania                         558

Lokale                                 6

Wysokość                          5 kondygnacji nadziemnych,                                                                            1 podziemna

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page