top of page

KOŚCIUSZKI

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO W KRAKOWIE

ul. Kościuszki  (2018-2019)

Autorzy                              arch. R. Michniewski, arch. A. Kozik

 

Parametry inwestycji:         

PUM                                    4 662 m2

Mieszkania                         78

Lokale                                 2

Wysokość                           4-6 kondygnacji nadziemnych,                                                           2 podziemna

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page