top of page

JÓZEFIŃKA

LWOWSKA

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO W KRAKOWIE

ul. Józefińska/Lwowska  (2018-2020)

Autorzy                              arch. R. Michniewski

 

Parametry inwestycji:         

PUM + PU                          507 m2

Mieszkania                         14

Lokale                                 1

Wysokość                          4 kondygnacji nadziemnych,                                                           

 

Faza                                      w realizacji

bottom of page