ZESPÓŁ 

mgr inż. arch. ROBERT MICHNIEWSKI 

architekt -  ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
współzałożyciel i prezes zarządu MATIK Studio

r.michniewski@matik.studio

mgr inż. TOMASZ KLIMASARA 

ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

 współzałożyciel i członek zarządu MATIK Studio

t.klimasara@matik.studio

mgr inż. arch. AGNIESZKA KOWALSKA 

w 2018 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 

pracuje w MATIK Studio od 2017 roku

a.kowalska@matik.studio

mgr inż. arch. KATARZYNA GRZYCH 

w 2018 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 Pracuje w MATIK Studio od 2017 roku

k.grzych@matik.studio

mgr inż. arch. MAŁGORZATA GRUCEL 

w 2021 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 Pracuje w MATIK Studio od 2019 roku

m.grucel@matik.studio

mgr inż. arch. PAULINA ŁAZARCZYK

w 2018 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Pracuje w MATIK Studio od 2020 roku

p.lazarczyk@matik.studio